• 19. jún 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu : ZSaRR bod Sereď – logistické centrum, stožiar + 40m, pre stavebníka : Slovak Telekom a.s. Bratislava

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [181KB]
Prílohy
Situácia Dokument vo formáte pdf [692KB]