Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [256KB]
Prílohy
Rozhodnutie KPUTT-2017-14111-3-45023-Pet Dokument vo formáte pdf [549KB]