• 09. jún 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / predpisov. Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka "

  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka -  Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]