• 09. jún 2017 (piatok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5"

  • Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5 -  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

     

     

     

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]