• 06. jún 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 -TR 110/22 kV PP a LC Sereď"

  • PRIEMYSELNÝ PARK A LOGISTICKÉ CENTRUM SEREĎ, SO 603 - TR 110/22 kV PP A LC SEREĎ -  Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [3MB]