• 10. máj 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Prístavba k hale D (SO 68b) - Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]