• 20. apríl 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky o zamietnutí odvolania a potvrdenie rozhodnutia stavebného úradu Mesta Sereď

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [280KB]