• 19. apríl 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 16 (1.poschodie) v obytnom dome č. 3046“

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [210KB]