• 18. apríl 2017 (utorok)
  • Úradná tabuľa / Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [1MB]