• 13. apríl 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / „Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď“ - informácia o doručenom rozhodnutí

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [94KB]