• 12. apríl 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Sereď

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [141KB]
Prílohy
Príloha k VZN Dokument vo formáte pdf [4MB]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN Dokument vo formáte pdf [84KB]