• 12. apríl 2017 (streda)
  • Úradná tabuľa / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [361KB]
Prílohy
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN Dokument vo formáte pdf [134KB]