• 06. apríl 2017 (štvrtok)
  • Úradná tabuľa / „Prístavba k hale D“ - informácia o doručenom rozhodnutí

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [225KB]