• 31. marec 2017 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v Seredi“

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky : V rámci akcie sa plánuje vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v Seredi

    Termín realizácie: do 28.04.2017

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [222KB]
Prílohy
Výkaz výmer Dokument vo formáte pdf [549KB]
Situácia Dokument vo formáte pdf [1MB]