• 24. marec 2017 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu „Technický dozor pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A v Seredi“

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky : V rámci akcie sa plánuje rozšírenie parkovacích plôch.
    Termín realizácie od 01.07.2017 do 31.08.2017

     

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [94KB]