• 20. marec 2017 (pondelok)
  • Životné prostredie / Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Pekarská ul.

  • Výrub 3  ks stromov  v   k. ú. Sereď,  parc. reg. „C“ č. 168/1, Pekarská  ul..

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [202KB]