• 15. marec 2017 (streda)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu - Dobudovanie a rekonštrukcia kamerového systému v meste Sereď

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [220KB]
Prílohy
Technická správa Dokument vo formáte pdf [105KB]
Výkres 1 Dokument vo formáte pdf [892KB]
Výkres 2 Dokument vo formáte pdf [607KB]
Výkaz výmer pdf Dokument vo formáte pdf [309KB]
Výkaz výmer xls Dokument vo formáte xls [38KB]