• 10. marec 2017 (piatok)
  • Verejné obstarávanie / Prieskum trhu - Park na Komenského ulici v Seredi Areálové rozvody NN a Areálové verejné osvetlenie

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [148KB]
Prílohy
Vykaz výmer Dokument vo formáte pdf [270KB]
Sprievodná správa Dokument vo formáte pdf [134KB]
Výkres 1 [192KB]
Výkres 2 [93KB]
Výkres 3 Dokument vo formáte pdf [129KB]