• 06. marec 2017 (pondelok)
  • Úradná tabuľa / Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

  • Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania pre stavebníka : Energetika Sereď a.s. na stavbu : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [382KB]