Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [213KB]
Prílohy
Výkaz výmer pdf Dokument vo formáte pdf [388KB]
Výkaz výmer xls [11KB]