• 26. máj 2016 (štvrtok)
  • Kultúra - iné / Koncert absolventov ZUŠ 30. mája 2016

  • Priaznivcov hudby pozývame na koncert absolventov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi. V programe vystúpia žiaci primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania. V ich podaní odznejú skladby rôznych hudobných štýlov  od klasickej hudby, ľudovej, tanečnej, po populárnu, či  hudbu 21.storočia. Absolventi predstavia svoje  interpretačné  umenie v sólovej hre ale aj v zaujímavých komorných zoskupeniach.

    Každoročným prekvapením bude aj udelenie titulu Najlepší absolvent šk. roka 2015/2016.
    Ponuka a žánrová pestrosť absolventského podvečera je bohatá. Budeme sa tešiť Vašej účasti dňa 30.mája 2016 o 17:00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [69KB]