• 06. apríl 2016 (streda)
  • Krízové riadenie / Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi za rok 2016

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [207KB]