• 02. september 2015 (streda)
  • Krízové riadenie / Odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [195KB]