• 20. marec 2015 (piatok)
  • Krízové riadenie / Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

  • Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

    Viac informácií v prílohe ..

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [54KB]