• 09. február 2015 (pondelok)
  • Vzdelávanie / Zápis detí do Materskej školy ul. Komenského 1137/37, Sereď a elokovaných trieda na Komenského „B“, Murgašovej a Podzámskej ul. na školský rok 2015/2016

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [275KB]