• 09. február 2015 (pondelok)
  • Vzdelávanie / Zapis detí do Materskej školy Ulica D.Štúra 2116/36 Sered a jej elokovaných pracovísk Fándlyho 752, Cukrovarská 730, Pažitná 1016/35 na školský rok 2015/2016.

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF [811KB]