• 22. máj 2014 (štvrtok)
  • Vzdelávanie / Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa

  • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136, 926 01 Sereď sa uskutočnilo v malej zasadačke mestského úradu 22. 05. 2014.

    Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, súčasná riaditeľka Dagmar Šajbidorová, ktorá splnila zákonom predpísané požiadavky na zaradenie do výberového konania a jeden kandidát, ktorý požiadavky nesplnil (dĺžka pedagogickej praxe). Rada základnej umeleckej školy ako príslušná výberová komisia, predložila zriaďovateľovi školy – mestu Sereď návrh na vymenovanie Dagmar Šajbidorovej do funkcie riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského ul. č. 1136, 926 01 Sereď na ďalšie päťročné funkčné obdobie.  

    Opätovne zvolenej riaditeľke prajeme veľa úspechov, optimizmu a pracovného zápalu.