• 12. február 2014 (streda)
  • Vzdelávanie / Zápis detí do Materskej školy ul. D.Štúra č.2116/36 Sereď na predprimárne vzdelávanie

  • V prílohe

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [388KB]