• 02. december 2013 (pondelok)
  • Vzdelávanie / Deň otvorených dverí na ZŠ J. Fándlyho

  • V prílohe.

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [228KB]