• 27. jún 2013 (štvrtok)
  • Krízové riadenie / INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [396KB]