TENIS

Tenisový klub


Tenisový klub Sereď


Názov: Tenisový klub Sereď
Adresa: Športová 2887, Sereď 926 01
IČO: 37844270
Dátum vzniku: 31.07.2002
Predseda: Ing. Branislav Bíro
Tajomník: Ing. Stanislav Horváth
Pokladník: JUDr. Martin Takáč
Vedúci tréner: Mgr. Tomáš Bohunický
Mail:tksered@gmail.com
Web: www.tksered.sk
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016071426526
Počet členov: 79
Počet družstiev: 2
Počet trénerov: 2


História Tenisového klubu Sereď siaha do roku 2002. Jeho činnosť je od začiatku zameraná na prácu s deťmi a mládežou, pričom pamätá i na možnosť využitia rekreačného tenisu pre dospelých záujemcov.


Hlavným cieľom Tenisového klubu Sereď bolo a naďalej zostáva ponúkať deťom, mládeži alternatívu k iným voľno-časovým aktivitám a dospelým poskytovať možnosť relaxácie.


Od začiatku svojej existencie vytvára tenisový klub podmienky k rozvoju schopností a zručností stovkám detí, mladým ľuďom i dospelým a tiež realizuje turnaje a figuruje v súťažiach, ktoré sú organizované Slovenským tenisovým zväzom.


Tenisový klub Sereď svoju činnosť realizuje z vlastných finančných prostriedkov, príspevkov mesta Sereď, príspevkov samotných členov klubu, darov z 2%, dotácie STZ, darov sponzorov a príspevkov od rodičov detí, ktoré na dvorcoch trénujú.


Využitie finančných prostriedkov klubu je zamerané na vytváranie vhodných podmienok na tréningy, zabezpečovanie pomôcok na trénovanie, kvalitných trénerov a na uhrádzanie prevádzkových nákladov.


Činnosť tenisového klubu je zameraná predovšetkým na skvalitnenie tréningového procesu, zlepšenie podmienok na hranie tenisu v meste a na cieľ – vybudovanie nové tenisového areálu pre letnú sezónu a vybudovanie novej krytej telocvične pre zimnú sezónu. Podmienky pre tréningy tenisu v meste Sereď nie sú ideálne. Pre letnú sezónu sú v meste k dispozícií iba 2 antukové dvorce a pre zimnú sezónu nie je k dispozícií žiadna krytá hala (dvorec). Uvedený stav má výrazný vplyv na zvýšenie členskej základne tenisového klubu a tiež jeho počtu družstiev v súťažiach Slovenského tenisového zväzu.


Na stránke www.tksered.sk a FB tenisového klubu priaznivci tenisu a záujemcovia o tento krásny šport získavajú nové informácie o pripravovaných aktivitách tenisového klubu, informácie o novinkách, ale aj o blížiacej sa letnej alebo zimnej tenisovej sezóne.


„Tenis je šport, ktorým sa rozvíja vôľa, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, spoľahnutie sa na svoju fyzickú pripravenosť, taktické myslenie, schopnosť dlhého sústredenia sa a hlavne vnútorný pokoj“. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.Vyhlásenie k 2 percentám z daní Dokument vo formáte doc [90KB]
Celkové riešenie areálu Dokument vo formáte pdf [770KB]

Za Vašu podporu a priazeň Vám ďakujeme.