TENIS

Tenisový klub


Tenisový klub Sereď Názov: Tenisový klub Sereď
Adresa: Športová 2887, Sereď 926 01
IČO: 37844270
Dátum vzniku: 31.07.2002
Predseda: Ing. Branislav Bíro, tel. kontakt 0908793439
Tajomník: Ing. Stanislav Horváth, tel. kontakt 0907726951
Pokladník: JUDr. Martin Takáč, tel. kontakt 0905212395
vedúci tréner: Ladislav Lukáčik tel. kontakt 0903750936
Organizačný manažér: Alexander Šarvajc
Mail:brano.biro@gmail.com
Web: www.tksered.sk
Počet členov: 99
Počet družstiev: 5
Počet trénerov: 2


Vážení tenisoví priaznivci,
tenis je šport, ktorým sa rozvíja vôľa, cieľavedomosť, rýchly odhad situácie, spoľahnutie sa na svoju fyzickú pripravenosť, taktické myslenie, schopnosť dlhého sústredenia sa a hlavne vnútorný pokoj.

História tenisového klubu siaha do roku 2002. Jeho činnosť je od začiatku sústredená na prácu s deťmi a mládežou, pričom pamätá i na možnosť rekreačného tenisu pre dospelých záujemcov.

Hlavným cieľom tenisového klubu bolo a naďalej zostáva ponúkať deťom, mládeži alternatívu k iným voľno-časovým aktivitám a dospelým poskytovať možnosť relaxácie.

Od začiatku svojej existencie vytvára tenisový klub podmienky k rozvoju schopností a zručností stovkám detí, mladým ľuďom i dospelým a tiež realizuje mnohé súťaže STZ.

Tenisový klub svoju činnosť realizuje predovšetkým z vlastných finančných prostriedkov. Časť príjmov získava z príspevkov mesta Sereď, príspevkov samotných členov klubu, darov sponzorov a príspevkov od rodičov detí, ktoré na dvorcoch trénujú.

Využitie finančných prostriedkov klubu je zamerané na vytváranie vhodných podmienok na tréningy, zabezpečovanie pomôcok na trénovanie, kvalitných trénerov a na uhrádzanie prevádzkových nákladov.

Činnosť klubu a jeho pozornosť zameraná predovšetkým na skvalitnenie tréningového procesu, zlepšenie podmienok na hranie tenisu v meste a na hlavný cieľ – vybudovanie nové tenisového areálu.

Okrem toho je jedným z cieľov tenisového klubu zvýšenie jeho členskej základne a tiež počtu družstiev klubu v súťažiach STZ.

Na novej stránke www.tksered.sk priaznivci tenisu a tiež záujemcovia o tento krásny šport získajú informácie o pripravovaných aktivitách tenisového klubu, o novinkách, ale i o blížiacej sa letnej tenisovej sezóne.


Milí priaznivci tenisu,
podporte nás aj tým, že 2 percentá zo svojich odvedených daní poukážete nášmu tenisovému klubu , pre skvalitňovanie jeho činnosti. Vami poukázané finančné príspevky použijeme pre zlepšovanie tréningových podmienok a zaobstarávanie pomôcok pre deti a mládež a tiež pre prípravu súťaží STZ.
Váš príspevok bude taktiež použitý na projekt realizácie nového tenisového areálu, ktorý sme v spolupráci s mestom Sereď začali pripravovať na pozemkoch bývalého záhradníctva v mestskom parku. Ako sa môžete sami presvedčiť je to veľký projekt, ktorý po dobudovaní posunie úroveň zázemia pre tenis v Seredi na neporovnateľne vyššiu úroveň. Privítame akúkoľvek formu Vašej podpory a pomoci pri budovaní nového areálu.
Veríme, že aj s Vaším prispením sa nám stanovené ciele podarí splniť.

Vyhlásenie k 2 percentám z daní [RTF] Dokument vo formáte doc [90KB]
Celkové riešenie areálu [PDF] Dokument vo formáte pdf [770KB]

Za Vašu podporu a priazeň Vám ďakujeme.