CYKLISTIKA


Cyklistický klub CK AB Sereď


Založenie: 23.apríla 1996
Adresa: ul. D.Štúra č. 759/35, 926 01 Sereď
Email: obchodne@centrum.sk
URL: www.ck.absered.sk
Počet aktívnych členov: 30

Cyklistický klub AB Sereď bol založený v apríli r.1996 a je členom Slovenského zväzu cyklistiky. Vznikol z iniciatívy cyklistických nadšencov zo Serede a okolia. Činnosť klubu riadi 5 členný výbor a členovia klubu sa stretávajú pri športových akciách.


Zameraním CK AB Sereď je amatérska aj pretekárska cyklistika – horská i cestná. V klube sú priaznivci cyklistiky všetkých vekových kategórií od školopovinných detí po tých skôr narodených.


Cyklistický klub AB Sereď pravidelne pripravuje pre obyvateľov mesta Sereď niekoľko cyklistických akcií a to tak pre deti a mládež ako i pre športu holdujúcich rodičov.


- Duatlon ( beh a MTB cyklistika ) v Hornom Čepeni ( Máj )
- Detské cyklistické preteky – v rámci podujatia Sereď v pohybe ( September )
- 4-krát ročne Seredský Bercajgel – rekreačné bicyklovanie pre rodiny s deťmi
- 20-krát ročne Nedeľné ťapušky – pretekárske jazdenie na cestných bicykloch
- Happeningový beh Vianočný Týteš (24.12. Horný Čepeň – Dolná Streda )

Členovia klubu sa každoročne zúčastňujú na pretekoch v blízkom i vzdialenom okolí a v roku 2016 si pripísali niekoľko významných športových úspechov.

- Sereďský cyklomaratón
- Nitriansky cyklomaratón
- Trnavská cyklistická liga – dlhodobé 18. kolové preteky
- Trnavská časovka 6666m
- Majstrovstvá TSSK - Karpatský vrchár
- Slovenský pohár XC MTB
- MTB cyklomaratóny ( Svätý Jur, Stupava, ... )
- Down Hill preteky v SR, ČR, PL
- celodňová rekreačná cyklistika : Star Race, Trnava – Rysy, Bratislava – Jasná
- podpora dobročinnej akcie (zbierka na detskú onkológiu ) – Cyklisti deťom

Klub sa stará o bikrosovú dráhu na ulici Dionýza Štúra a o vyznačené cyklotrasy v okrese. ( kontrola prejazdnosti, oprava a obnova poškodeného značenia,...)

Činnosť cyklistického klubu AB Sereď smeruje k napĺňaniu nasledovných cieľov :

• propagácia cyklistiky v meste Sereď a okolí organizovaním cyklistických akcií pre širokú verejnosť

• snaha pritiahnuť do nášho mesta osobnosti spoločenského života – vzory pre naše deti : Na bicykli deťom pre život s účasťou hercov ( Ivan Vojtek ), spevákov (Martin Babjak ) , športových vzorov (bratia Hochschornerovci )

• Úspešná reprezentácia mesta Sereď účasťou na pretekoch

• Podpora hendikepovaných športovcov ( členmi sú nevidiaci cyklista i bývalý volejbalista držiteľ bronzovej medaily z paralympiády v Barcelone )

• Podpora pohybových aktivít detí, mládeže a dospelých : pravidelné tréningové jednotky v telocvični, na plavárni, turistika v prírode,...

• Prebudenie záujmu občanov mesta o rekreačnú cyklistiku

• Pritiahnutie detí k akejkoľvek forme pohybu a športovej aktivity , ktorá nám pomôže vychovať z nich zdravú, šťastnú a úspešnú generáciu

Veľká vďaka za dlhoročné úspešné fungovanie cyklistického klubu AB Sereď patrí mestu Sereď, primátorovi, poslancom mestského zastupiteľstva mesta Sereď, zamestnancom MsÚ Sereď z oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu za ich pochopenie a finančnú podporu.


Najkrajšie na našej činnosti je, že 'nezabíjame' voľný čas nás dospelých a našich detí pri televízore alebo v nákupných centrách, ale ho trávime spoločne v prírode pri súťažnom zápolení.

ŠPORTU ZDAR A CYKLISTIKE ZVLÁŠŤ !!!Športový klub Cyklo-Tour Sereď

IČO: 37838784
Adresa sídla: Dom kultúry, Školská 1, 92601 Sereď
Predseda klubu: Dušan Holbík
e-mail: info@cyklosered.sk
Info: http://www.cyklosered.sk/
Telefón: tel.: 0903 532893

Cyklistický klub ŠK Cyklo Tour Sereď vznikol v marci roku 2002, registráciou na MVSR a Slovenskom zväze cyklistiky.

Klub už vo svojich začiatkoch organizoval cyklistické súťaže pre deti a mládež z okolitých ZŠ a hľadaním talentov. Úspešne zvládol v rokoch 2004 a 2005 MSR zdravotne postihnutých cyklistov, podujatie v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom. Na tieto úspechy nadviazal organizáciou ďalších cyklistických podujatí, ktoré pretrvávajú dodnes.

Vlastnou prácou a spoluprácou s klubmi z okolitých miest a okresov, ako aj s inštitúciami na rôznych úrovniach, sa ŠK Cyklo-Tour Sereď radí medzi plnohodnotné, aktívne Slovenské cyklistické kluby. Klub má v kompetencii značenie cyklotrás v širšom okolí mesta. Sú pripravené ďalšie nové projekty, ktoré chceme v blízkej budúcnosti predstaviť mestu Sereď a širokej cyklistickej verejnosti.

Hlavným cieľom nášho cyklistického klubu je obhajovať dosiahnuté 1. miesta v jednorazových pretekoch , úspešne reprezentovať klub a Mesto s novým oblečením na ostatných podujatiach, opäť organizačne úspešne zvládnuť Sereďmaratón a propagovať zdravý spôsob života pohybom. Súčasne sa usilujeme o rozširovanie cyklistiky ako modernej ekologickej formy dopravy pre širokú verejnosť. Našimi dlhoročnými aktivitami ( 11 rokov Sereďmaratónu a Cyklománie pre všetkých), pozitívne prispievame v regióne k rozvoju športu, propagácii cyklistiky a cykloturistiky.


Úspešný projekt klubu.


V roku 2016 prišlo na medzinárodné podujatie „Sereďmaratón“ rekordný počet účastníkov.

Dospelých štartovalo 233 a detí 59, celkovo 292.

Celkový víťaz Luboš Malovec, reprezentačný jazdec Slovenska, dosiahol zatiaľ na trati 116 km historicky najrýchlejší čas : 3:02:11, s priemerom 38.2 Km /hod!!

Naše družstvo obsadilo v konkurencii 19 tímov pekné 5. miesto a na stupňoch víťazov sa po 1 krát postavil ako víťaz vo svojej kategórii, člen usporiadateľského tímu. ( Igor Daniš).

Sereďmaratón 2016 počtom účastníkov skončil na 2. mieste, v rámci Slovenských maratónov.


V roku 2016 ŠK Cyklo-Tour Sereď dosiahol vo svojej 14 ročnej existencii nadpriemerne pódiových umiestnení.


Igor Daniš:
1. miesto vo svojej kategórii ( Sereďmaratón)

Ivan Zaujec:
1. miesto vo svojej kategórii ( Nitriansky Cyklomaratón)
3. miesto ( Cyklokros, SK pohár, Skalka pri Kremnici)

Dušan Holbík:
1. miesto vo svojej kategórii ( Martinský Cyklomaratón)
2. miesto v 8 člennom družstve ( 24h Slovakia Ring )
4. miesto / 2 zo Slovákov ( Tatry Tour )

Ďalšie skvelé umiestnenia do 10 miesta.


V ročníku 2017 sa rozrastá členská základňa, záujem o náš klub je veľmi potešujúci.

Počet členov predstavuje číslo 35, z toho 12 licentovaných.

Ďakujeme všetkým partnerom, špeciálne odd. ŠRKŠ mesta Sereď za ústretovosť , finančnú dotáciu a spoluprácu mesta.