Sereď RSS - Krízové riadenie http://www.sered.sk/rss/26 Sereď - aktuálne správy - Krízové riadenie Krízové riadenie Slovak Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru http://www.sered.sk/spravy/4081 Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Krízové riadenie 2017-06-05 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/spravy/2669 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Krízové riadenie 2015-03-20 INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) http://www.sered.sk/spravy/1526 INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ (podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) Krízové riadenie 2013-06-27