Sereď RSS - Krízové riadenie http://www.sered.sk/rss/26 Sereď - aktuálne správy - Krízové riadenie Krízové riadenie Slovak Vykurovacie zariadenia http://www.sered.sk/spravy/4238 Vykurovacie zariadenia Krízové riadenie 2017-09-18 Odporúčania pre obyvatežstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/spravy/2669 Odporúčania pre obyvatežstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Krízové riadenie 2015-03-20 INFORMÁCIE PRE VEREJNOS (podža §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatežstva v znení neskorších predpisov) http://www.sered.sk/spravy/1526 INFORMÁCIE PRE VEREJNOS (podža §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatežstva v znení neskorších predpisov) Krízové riadenie 2013-06-27