Sereďż˝ RSS - Informácie pre občanov http://www.sered.sk/rss/24 Sereďż˝ - aktuďż˝lne sprďż˝vy - Informácie pre občanov Informácie pre občanov Slovak Odporúčania pre obyvatežstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvatežstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10