Sereď RSS - Životné prostredie http://www.sered.sk/rss/14 Sereď - aktuálne správy - Životné prostredie Životné prostredie Slovak Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Mládežnícka http://www.sered.sk/spravy/4191 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Mládežnícka Životné prostredie 2017-08-15