Sereď RSS - Životné prostredie http://www.sered.sk/rss/14 Sereď - aktuálne správy - Životné prostredie Životné prostredie Slovak Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul. http://www.sered.sk/spravy/4295 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul. Životné prostredie 2017-10-17 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Družstevná ul. http://www.sered.sk/spravy/4294 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Družstevná ul. Životné prostredie 2017-10-17