Sereď RSS - Životné prostredie http://www.sered.sk/rss/14 Sereď - aktuálne správy - Životné prostredie Životné prostredie Slovak Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov http://www.sered.sk/spravy/4059 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Životné prostredie 2017-05-22