Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ , stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. http://www.sered.sk/spravy/4504 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ , stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. Úradná tabuľa 2018-02-23 Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi http://www.sered.sk/spravy/4502 Oznámenie o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi Úradná tabuľa 2018-02-22 Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ http://www.sered.sk/spravy/4499 Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ Úradná tabuľa 2018-02-21 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - mestské trhovisko na Mlynárskej ulici http://www.sered.sk/spravy/4494 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - mestské trhovisko na Mlynárskej ulici Úradná tabuľa 2018-02-19 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách http://www.sered.sk/spravy/4493 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách Úradná tabuľa 2018-02-16 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2018 zo dňa 15.02.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školský http://www.sered.sk/spravy/4491 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2018 zo dňa 15.02.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školský Úradná tabuľa 2018-02-16 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský http://www.sered.sk/spravy/4492 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský Úradná tabuľa 2018-02-16 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Marián Okoličányi http://www.sered.sk/spravy/4486 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Marián Okoličányi Úradná tabuľa 2018-02-12 Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 124 Spevnené plochy a komunikácie - zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 http://www.sered.sk/spravy/4421 Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 124 Spevnené plochy a komunikácie - zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Úradná tabuľa 2017-12-22