Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Tenisový areál Sereď“ - oznámenie o pokračovaní v konaní http://www.sered.sk/spravy/4288 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Tenisový areál Sereď“ - oznámenie o pokračovaní v konaní Úradná tabuľa 2017-10-11 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ http://www.sered.sk/spravy/4287 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ Úradná tabuľa 2017-10-10 Výdaj jódových profylaktív http://www.sered.sk/data/spravy_pdf/20171011170727.pdf Výdaj jódových profylaktív Úradná tabuľa 2017-10-09 Výmena jódových profilaktík občanom mesta od 16. do 20. 10. 2017 http://www.sered.sk/spravy/4283 Výmena jódových profilaktík občanom mesta od 16. do 20. 10. 2017 Úradná tabuľa 2017-10-09 Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Hornočepeňskej ul., na Nám. slobody http://www.sered.sk/spravy/4280 Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta Sereď - pozemky na Hornočepeňskej ul., na Nám. slobody Úradná tabuľa 2017-10-06 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer“ http://www.sered.sk/spravy/4282 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.10 – Trafostanica Nový Majer“ Úradná tabuľa 2017-10-05 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu „Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.9 – Navrhované VN rozvody“ http://www.sered.sk/spravy/4281 Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu „Priemyselný park a logistické centrum Sereď – SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď, SO 603.9 – Navrhované VN rozvody“ Úradná tabuľa 2017-10-05 Výberové konanie "Konateľ Mestský bytový podnik Sereď" http://www.sered.sk/spravy/4270 Výberové konanie "Konateľ Mestský bytový podnik Sereď" Úradná tabuľa 2017-10-02 Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď http://www.sered.sk/spravy/4264 Zverejnenie návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď Úradná tabuľa 2017-09-28 Stavebné povolenie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie, http://www.sered.sk/spravy/4258 Stavebné povolenie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – stavebný objekt: SO 124 Spevnené plochy a komunikácie, Úradná tabuľa 2017-09-26 Zverejnenie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ - podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. http://www.sered.sk/spravy/4210 Zverejnenie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ - podľa § 42 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. Úradná tabuľa 2017-08-22