Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a predĺženie platnosti stavebného povolenia : Stavba : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5,K9 http://www.sered.sk/spravy/3946 Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a predĺženie platnosti stavebného povolenia : Stavba : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5,K9 Úradná tabuľa 2017-03-24 Verejná dražba majetku mesta Sereď http://www.sered.sk/spravy/3910 Verejná dražba majetku mesta Sereď Úradná tabuľa 2017-03-10 Aukcie mestského majetku http://www.sered.sk/spravy/3910 Aukcie mestského majetku Úradná tabuľa 2017-03-08 SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď „Kryštalizátor prístavba HVB Cukrovar Sereď, Modernizácia technológie“ – zverejnenie kópie žiadosti http://www.sered.sk/spravy/3870 SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď „Kryštalizátor prístavba HVB Cukrovar Sereď, Modernizácia technológie“ – zverejnenie kópie žiadosti Úradná tabuľa 2017-02-15 Mountpark Logistics EU Sered 01 s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď" - ZMENA 02.2017 – zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania v súl http://www.sered.sk/spravy/3875 Mountpark Logistics EU Sered 01 s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď" - ZMENA 02.2017 – zverejnenie kópie žiadosti o začatie územného konania v súl Úradná tabuľa 2017-02-15 Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - objekt bývalej ZŠ Garbiarska http://www.sered.sk/spravy/3801 Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok - objekt bývalej ZŠ Garbiarska Úradná tabuľa 2017-01-02