Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ľudmila Šandorová http://www.sered.sk/spravy/4393 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Ľudmila Šandorová Úradná tabuľa 2017-12-12 Materiály na MsZ v Seredi 14.12.2017 http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20171214/index.html Materiály na MsZ v Seredi 14.12.2017 Úradná tabuľa 2017-12-11 Návrh programu MsZ v Seredi 14.12.2017 http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20171214/program.pdf Návrh programu MsZ v Seredi 14.12.2017 Úradná tabuľa 2017-12-11 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Ončo http://www.sered.sk/spravy/4390 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Ončo Úradná tabuľa 2017-12-11 Zverejnenie Správy o hodnotení dokumentu a návrhu PHSR 2016-2020 http://www.sered.sk/spravy/4387 Zverejnenie Správy o hodnotení dokumentu a návrhu PHSR 2016-2020 Úradná tabuľa 2017-12-11 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Peter Pazúr, Igor Stopka http://www.sered.sk/spravy/4389 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Peter Pazúr, Igor Stopka Úradná tabuľa 2017-12-11 Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage“ http://www.sered.sk/spravy/4394 Verejná vyhláška - Dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „Rekonštrukcia a dostavba 3.NP polyfunkčného objektu BB passage“ Úradná tabuľa 2017-12-08 Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ http://www.sered.sk/spravy/4384 Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ Úradná tabuľa 2017-12-07 Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.12.2017 o 08:00 http://www.sered.sk/spravy/4386 Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.12.2017 o 08:00 Úradná tabuľa 2017-12-07 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Ingrida Dukayová http://www.sered.sk/spravy/4382 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Ingrida Dukayová Úradná tabuľa 2017-12-05 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Jana Andrášiková http://www.sered.sk/spravy/4381 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Jana Andrášiková Úradná tabuľa 2017-12-05 Dotácie kultúrna oblasť výzvy 2018 http://www.sered.sk/spravy/4357 Dotácie kultúrna oblasť výzvy 2018 Úradná tabuľa 2017-11-30 Dotácie šport výzva 2018 http://www.sered.sk/spravy/4341 Dotácie šport výzva 2018 Úradná tabuľa 2017-11-30 Oznámenie o uložení písomností http://www.sered.sk/spravy/4378 Oznámenie o uložení písomností Úradná tabuľa 2017-11-30 Dotácie oblasť mládeže výzvy 2018 http://www.sered.sk/spravy/4340 Dotácie oblasť mládeže výzvy 2018 Úradná tabuľa 2017-11-28