Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu : ZSaRR bod Sereď – logistické centrum, stožiar + 40m, pre stavebníka : Slovak Telekom a.s. Bratislava http://www.sered.sk/spravy/4105 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na stavbu : ZSaRR bod Sereď – logistické centrum, stožiar + 40m, pre stavebníka : Slovak Telekom a.s. Bratislava Úradná tabuľa 2017-06-19 Stavebné povolenie pre stavebníčku : Ing. arch. Dominiku Vyhlídalovú na zmenu dokončenej stavby : Stavebné úpravy v bytovom murovanom dome http://www.sered.sk/spravy/4099 Stavebné povolenie pre stavebníčku : Ing. arch. Dominiku Vyhlídalovú na zmenu dokončenej stavby : Stavebné úpravy v bytovom murovanom dome Úradná tabuľa 2017-06-15 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5" http://www.sered.sk/spravy/4095 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - Hala DC5, Spevnené plochy a komunikácie v areáli- DC5" Úradná tabuľa 2017-06-09 predpisov. Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka " http://www.sered.sk/spravy/4096 predpisov. Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - SO 800 Okružná križovatka " Úradná tabuľa 2017-06-09 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - hala DC5" http://www.sered.sk/spravy/4094 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Mountpark A - hala DC5" Úradná tabuľa 2017-06-09 Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy v Gáni http://www.sered.sk/spravy/4091 Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy v Gáni Úradná tabuľa 2017-06-08 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 -TR 110/22 kV PP a LC Sereď" http://www.sered.sk/spravy/4086 Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením "Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 -TR 110/22 kV PP a LC Sereď" Úradná tabuľa 2017-06-06 I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Prístavba k hale D (SO 68b) - Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom http://www.sered.sk/spravy/4040 I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Prístavba k hale D (SO 68b) - Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom Úradná tabuľa 2017-05-10 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis http://www.sered.sk/spravy/3997 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis Úradná tabuľa 2017-04-18