Sereď RSS - Úradná tabuľa http://www.sered.sk/rss/13 Sereď - aktuálne správy - Úradná tabuľa Úradná tabuľa Slovak Oznámenie o začatí územného konania : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď, líniová stavba, na Námestí Slobody kat. úz. Sereď pre navrhovateľa Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúpení zmluvnej firmy ZYRY-Tem s.r http://www.sered.sk/spravy/4058 Oznámenie o začatí územného konania : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď, líniová stavba, na Námestí Slobody kat. úz. Sereď pre navrhovateľa Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúpení zmluvnej firmy ZYRY-Tem s.r Úradná tabuľa 2017-05-22 Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra“ http://www.sered.sk/spravy/4056 Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra“ Úradná tabuľa 2017-05-19 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Štefan Hvizd http://www.sered.sk/spravy/4051 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Štefan Hvizd Úradná tabuľa 2017-05-17 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Pazúr http://www.sered.sk/spravy/4050 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Pazúr Úradná tabuľa 2017-05-17 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou pre stavebníkov : Mgr.Eriku Gulášovú a Milana Vojtecha na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 16 (1.poschodie) v obytnom dome č.3046 http://www.sered.sk/spravy/4048 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou pre stavebníkov : Mgr.Eriku Gulášovú a Milana Vojtecha na stavbu „Stavebné úpravy bytu č. 16 (1.poschodie) v obytnom dome č.3046 Úradná tabuľa 2017-05-17 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Dušan Hanzel http://www.sered.sk/spravy/4049 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Dušan Hanzel Úradná tabuľa 2017-05-17 „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ - oznámenie o predložení zámeru http://www.sered.sk/spravy/4042 „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ - oznámenie o predložení zámeru Úradná tabuľa 2017-05-12 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie „Prestavba a stavebné úpravy prevádzkovej budovy SÚC TTSK“ k. ú. Stredný Čepeň http://www.sered.sk/spravy/4041 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie „Prestavba a stavebné úpravy prevádzkovej budovy SÚC TTSK“ k. ú. Stredný Čepeň Úradná tabuľa 2017-05-11 I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Prístavba k hale D (SO 68b) - Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom http://www.sered.sk/spravy/4040 I.D.C. Holding a.s., Bratislava - Prístavba k hale D (SO 68b) - Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom Úradná tabuľa 2017-05-10 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis http://www.sered.sk/spravy/3997 Zhodnocovanie odpadových plastov Sereď- Zverejnenie žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpis Úradná tabuľa 2017-04-18