Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Martin Lakatoš, Juraj Lakatoš http://www.sered.sk/spravy/4194 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Martin Lakatoš, Juraj Lakatoš Mestský úrad 2017-08-16 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Miroslav Krč, Martin Babindai, Vladimír Gajdoš, Adriana Holčeková, Róbert Šárik, Veronika Fenclová, Barbora Vinterová, Andrej Vereš, Ing. Tomáš Labaj, Mi http://www.sered.sk/spravy/4193 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Miroslav Krč, Martin Babindai, Vladimír Gajdoš, Adriana Holčeková, Róbert Šárik, Veronika Fenclová, Barbora Vinterová, Andrej Vereš, Ing. Tomáš Labaj, Mi Mestský úrad 2017-08-16 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na zmenu dokončenej stavby : stavebné úpravy bytu č. 36 (II.NP) v obytnom dome č. 41 pre stavebníka Radoslava Dudáša http://www.sered.sk/spravy/4192 Stavebné povolenie verejnou vyhláškou na zmenu dokončenej stavby : stavebné úpravy bytu č. 36 (II.NP) v obytnom dome č. 41 pre stavebníka Radoslava Dudáša Úradná tabuľa 2017-08-15 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Mládežnícka http://www.sered.sk/spravy/4191 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Mládežnícka Životné prostredie 2017-08-15 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ivana Horská, Darina Morongová, Marek Doman, Ivan Kuzniar, Blanka Lakatošová, Miroslava Maruniaková, Jozef Jančula, Andrea Pechová http://www.sered.sk/spravy/4190 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Ivana Horská, Darina Morongová, Marek Doman, Ivan Kuzniar, Blanka Lakatošová, Miroslava Maruniaková, Jozef Jančula, Andrea Pechová Mestský úrad 2017-08-14 Nahlasovanie havarijných stavov spôsobené zlým počasím http://www.sered.sk/spravy/4188 Nahlasovanie havarijných stavov spôsobené zlým počasím Mestský úrad 2017-08-11 Oznámenie o uložení listovej zasielky na pošte - Miroslav Stojka, Štefánia Vavrová, Peter Kozmér http://www.sered.sk/spravy/4189 Oznámenie o uložení listovej zasielky na pošte - Miroslav Stojka, Štefánia Vavrová, Peter Kozmér Mestský úrad 2017-08-11 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - Emília Kruteková http://www.sered.sk/spravy/4184 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - Emília Kruteková Evidencia obyvateľstva 2017-08-10 Verejná vyhláška – Daňový úrad - Radim Hanzel http://www.sered.sk/spravy/4186 Verejná vyhláška – Daňový úrad - Radim Hanzel Úradná tabuľa 2017-08-10 Verejná vyhláška – Daňový úrad - JHG, spol. s r. o. http://www.sered.sk/spravy/4187 Verejná vyhláška – Daňový úrad - JHG, spol. s r. o. Úradná tabuľa 2017-08-10 OVS Garbiarska http://www.sered.sk/spravy/4136 OVS Garbiarska Úradná tabuľa 2017-07-25 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10