Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Program múzea na jún 2017 http://www.sered.sk/spravy/4061 Program múzea na jún 2017 Mestské múzeum 2017-05-23 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Eva Stojkovičová, Richard Stojka, Jennifer Stojková http://www.sered.sk/spravy/4063 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Eva Stojkovičová, Richard Stojka, Jennifer Stojková Evidencia obyvateľstva 2017-05-23 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Atilla Rózsa http://www.sered.sk/spravy/4062 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Atilla Rózsa Evidencia obyvateľstva 2017-05-23 MsÚ 26. mája zatvorený http://www.sered.sk/data/spravy_pdf/20170522191652.pdf MsÚ 26. mája zatvorený Mestský úrad 2017-05-22 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov http://www.sered.sk/spravy/4059 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Životné prostredie 2017-05-22 Program kina NOVA na jún 2017 http://www.sered.sk/spravy/4060 Program kina NOVA na jún 2017 Dom kultúry 2017-05-22 Mestský úrad bude v piatok 26.5.2017 z dôvodu CO cvičenia zatvorený http://www.sered.sk/spravy/4057 Mestský úrad bude v piatok 26.5.2017 z dôvodu CO cvičenia zatvorený Mestský úrad 2017-05-22 Oznámenie o začatí územného konania : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď, líniová stavba, na Námestí Slobody kat. úz. Sereď pre navrhovateľa Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúpení zmluvnej firmy ZYRY-Tem s.r http://www.sered.sk/spravy/4058 Oznámenie o začatí územného konania : MTS_GA_KBV_SOMANA_Sereď, líniová stavba, na Námestí Slobody kat. úz. Sereď pre navrhovateľa Slovak Telekom a.s. Bratislava v zastúpení zmluvnej firmy ZYRY-Tem s.r Úradná tabuľa 2017-05-22 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Simona Petrášová, Eva Stojkovičová, Martin Krajčovič http://www.sered.sk/spravy/4054 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Simona Petrášová, Eva Stojkovičová, Martin Krajčovič Mestský úrad 2017-05-19 Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra“ http://www.sered.sk/spravy/4056 Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie na stavbu „Obytný súbor pri Hornočepeňskej ulici, Sereď – Technická infraštruktúra“ Úradná tabuľa 2017-05-19 Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby „Stavebné úpravy v bytovom murovanom dome“ pre stavebníčku Ing.arch.Dominku Vyhlídalovú http://www.sered.sk/spravy/4053 Oznámenie o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby „Stavebné úpravy v bytovom murovanom dome“ pre stavebníčku Ing.arch.Dominku Vyhlídalovú Mestský úrad 2017-05-18 Ponuka bytov na prenájom http://www.sered.sk/spravy/4030 Ponuka bytov na prenájom Mestský úrad 2017-05-02 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10