Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Priamy prenos a záznam z MsZ 18.10.2017 https://www.youtube.com/watch?v=NjftqBIB2vY Priamy prenos a záznam z MsZ 18.10.2017 Mestský úrad 2017-10-18 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul. http://www.sered.sk/spravy/4295 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Družstevná ul. Životné prostredie 2017-10-17 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Boris Chrappa, Bohumil Vanovček, Lucia Dubravcová, Ivan Lavička, Miloš Daňhel, Igor Herák, Jana Paľovová, Zlatica Stojková, Štefan Rigo http://www.sered.sk/spravy/4296 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Boris Chrappa, Bohumil Vanovček, Lucia Dubravcová, Ivan Lavička, Miloš Daňhel, Igor Herák, Jana Paľovová, Zlatica Stojková, Štefan Rigo Mestský úrad 2017-10-17 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Družstevná ul. http://www.sered.sk/spravy/4294 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromov Družstevná ul. Životné prostredie 2017-10-17 Oznam o ukončení zberu biologicky rozložiteľných odpadov v roku 2017 http://www.sered.sk/spravy/4297 Oznam o ukončení zberu biologicky rozložiteľných odpadov v roku 2017 Mestský úrad 2017-10-17 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Silvia Bihariová, Vladimír Golej, Ľudmila Batošková, Andrea Pechová, Dušan Paľov, Mária Vanovčková, Roman Vanovček, Božena Lakatošová, Jozef Ševčík, Jana http://www.sered.sk/spravy/4293 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Silvia Bihariová, Vladimír Golej, Ľudmila Batošková, Andrea Pechová, Dušan Paľov, Mária Vanovčková, Roman Vanovček, Božena Lakatošová, Jozef Ševčík, Jana Mestský úrad 2017-10-16 Prieskum trhu "Poskytovanie služieb zimnej údržby v meste Sereď 2018" http://www.sered.sk/spravy/4292 Prieskum trhu "Poskytovanie služieb zimnej údržby v meste Sereď 2018" Verejné obstarávanie 2017-10-16 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Radoslav Lamanec, Laura Štrpková, Tien Nguyen Van, Beáta Juhászová, Jana Hvojníková, Marián Zemko, Roman Rajninec, Igor Čarádi, Patrick Eckert, Peter Kop http://www.sered.sk/spravy/4291 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Radoslav Lamanec, Laura Štrpková, Tien Nguyen Van, Beáta Juhászová, Jana Hvojníková, Marián Zemko, Roman Rajninec, Igor Čarádi, Patrick Eckert, Peter Kop Mestský úrad 2017-10-13 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Patrik Lehocký, Miroslav Červeň http://www.sered.sk/spravy/4289 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Patrik Lehocký, Miroslav Červeň Mestský úrad 2017-10-12 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Tenisový areál Sereď“ - oznámenie o pokračovaní v konaní http://www.sered.sk/spravy/4288 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia zlúčeného s rozhodnutím o umiestnení stavby „Tenisový areál Sereď“ - oznámenie o pokračovaní v konaní Úradná tabuľa 2017-10-11 Prieskum trhu „Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií na rok 2018“ http://www.sered.sk/spravy/4284 Prieskum trhu „Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií na rok 2018“ Verejné obstarávanie 2017-10-10 Výdaj jódových profylaktív http://www.sered.sk/data/spravy_pdf/20171011170727.pdf Výdaj jódových profylaktív Úradná tabuľa 2017-10-09 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10