Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - mestské trhovisko na Mlynárskej ulici http://www.sered.sk/spravy/4494 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - mestské trhovisko na Mlynárskej ulici Úradná tabuľa 2018-02-19 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Lacek, Pavol Stojka, Ján Šulan, Marián Lakatoš, Miroslav Stojka, Mária Kiššová http://www.sered.sk/spravy/4495 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Andrej Lacek, Pavol Stojka, Ján Šulan, Marián Lakatoš, Miroslav Stojka, Mária Kiššová Mestský úrad 2018-02-19 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský http://www.sered.sk/spravy/4492 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školský Úradná tabuľa 2018-02-16 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2018 zo dňa 15.02.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školský http://www.sered.sk/spravy/4491 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2018 zo dňa 15.02.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školský Úradná tabuľa 2018-02-16 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách http://www.sered.sk/spravy/4493 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách Úradná tabuľa 2018-02-16 Priamy prenos a záznam z MsZ 15.2.2018 Sereď http://novinky.sered.sk/clanky/2018-02-15-priamy-prenos-z-mestskeho-zastupitelstva-15-2-2018 Priamy prenos a záznam z MsZ 15.2.2018 Sereď Mestský úrad 2018-02-15 Prieskum trhu "Úžitkové vozidlo" http://www.sered.sk/spravy/4490 Prieskum trhu "Úžitkové vozidlo" Verejné obstarávanie 2018-02-15 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Dušan Paľov, Alexander Tankoó, Zdenka Stojková, Miroslav Stoka http://www.sered.sk/spravy/4489 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Dušan Paľov, Alexander Tankoó, Zdenka Stojková, Miroslav Stoka Mestský úrad 2018-02-15 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Roman Vanovček, Eva Rutová, Mário Krajčovič http://www.sered.sk/spravy/4488 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Roman Vanovček, Eva Rutová, Mário Krajčovič Mestský úrad 2018-02-14 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jana Barteková, Milan Ondrejíček, Ingrid Lakatošová, Michal Šimek, Vladimír Golej, Jozefína Mochovská, Miroslav Stojka http://www.sered.sk/spravy/4487 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Jana Barteková, Milan Ondrejíček, Ingrid Lakatošová, Michal Šimek, Vladimír Golej, Jozefína Mochovská, Miroslav Stojka Mestský úrad 2018-02-13 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Marián Okoličányi http://www.sered.sk/spravy/4486 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Marián Okoličányi Úradná tabuľa 2018-02-12 Získajme spolu ďalšie ihrisko! https://zihadielko.lidl.sk/ Získajme spolu ďalšie ihrisko! Mestský úrad 2018-01-14 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10