Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Mihálik, Aneta Rózsová, Iveta Ševčíková, Slávka Varádyová http://www.sered.sk/spravy/3951 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Peter Mihálik, Aneta Rózsová, Iveta Ševčíková, Slávka Varádyová Mestský úrad 2017-03-27 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Ing. Patrik Ulík, Tomáš Noszkay, Ľuboš Klinko, Božena Dubravcová, Ivan Kuzniar http://www.sered.sk/spravy/3952 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Ing. Patrik Ulík, Tomáš Noszkay, Ľuboš Klinko, Božena Dubravcová, Ivan Kuzniar Mestský úrad 2017-03-27 Dotyky s umením http://www.sered.sk/spravy/3950 Dotyky s umením Mestské múzeum 2017-03-24 Program kina NOVA na apríl 2017 http://www.sered.sk/spravy/3948 Program kina NOVA na apríl 2017 Dom kultúry 2017-03-24 Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a predĺženie platnosti stavebného povolenia : Stavba : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5,K9 http://www.sered.sk/spravy/3946 Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením a predĺženie platnosti stavebného povolenia : Stavba : Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5,K9 Úradná tabuľa 2017-03-24 Spomienka na obete napoleonskych vojen http://www.sered.sk/spravy/3949 Spomienka na obete napoleonskych vojen Mestské múzeum 2017-03-24 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Jozef Bihary http://www.sered.sk/spravy/3945 Oznámenie o uložení listovej zásielky na MsÚ Jozef Bihary Mestský úrad 2017-03-24 Prieskum trhu „Technický dozor pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A v Seredi“ http://www.sered.sk/spravy/3944 Prieskum trhu „Technický dozor pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A v Seredi“ Verejné obstarávanie 2017-03-24 Festival heligonkárov 2017 http://www.sered.sk/spravy/3947 Festival heligonkárov 2017 Dom kultúry 2017-03-24 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Gina Horváthová, Peter Stojka, Mário Kovačic, Ivana Horská, Peter Kopecký, Miloš Danhel http://www.sered.sk/spravy/3943 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Gina Horváthová, Peter Stojka, Mário Kovačic, Ivana Horská, Peter Kopecký, Miloš Danhel Mestský úrad 2017-03-23 Verejná dražba majetku mesta Sereď http://www.sered.sk/spravy/3910 Verejná dražba majetku mesta Sereď Úradná tabuľa 2017-03-10 Obchodná verejná súťaž prenájom ZŠ Garbiarska http://www.sered.sk/spravy/3801 Obchodná verejná súťaž prenájom ZŠ Garbiarska Mestský úrad 2017-01-10 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10