Sereď RSS http://www.sered.sk/rss Sereď - aktuálne správy Slovak Návrh programu MsZ v Seredi 14.12.2017 http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20171214/program.pdf Návrh programu MsZ v Seredi 14.12.2017 Úradná tabuľa 2017-12-11 Materiály na MsZ v Seredi 14.12.2017 http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20171214/index.html Materiály na MsZ v Seredi 14.12.2017 Úradná tabuľa 2017-12-11 Zverejnenie Správy o hodnotení dokumentu a návrhu PHSR 2016-2020 http://www.sered.sk/spravy/4387 Zverejnenie Správy o hodnotení dokumentu a návrhu PHSR 2016-2020 Úradná tabuľa 2017-12-11 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Vladimír Šemelák, Alena Chromeková, Milan Danihel, Vladimír Ščasný, Tien Nguyen Van, Zsolt Jakubík, Miroslav Červeň, Róbert Scheimer, Miroslav Stojka, Pe http://www.sered.sk/spravy/4388 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Vladimír Šemelák, Alena Chromeková, Milan Danihel, Vladimír Ščasný, Tien Nguyen Van, Zsolt Jakubík, Miroslav Červeň, Róbert Scheimer, Miroslav Stojka, Pe Mestský úrad 2017-12-11 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Ončo http://www.sered.sk/spravy/4390 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Martin Ončo Úradná tabuľa 2017-12-11 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Peter Pazúr, Igor Stopka http://www.sered.sk/spravy/4389 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Vinh Nguyen Thanh, Peter Pazúr, Igor Stopka Úradná tabuľa 2017-12-11 Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.12.2017 o 08:00 http://www.sered.sk/spravy/4386 Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.12.2017 o 08:00 Úradná tabuľa 2017-12-07 Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ http://www.sered.sk/spravy/4384 Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania na stavbu „Novostavba viacúčelovej montovanej haly – AGRALL SEREĎ“ Úradná tabuľa 2017-12-07 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Lakatoš, Martina Fleischakerová, Ingrid Lakatošová, Jana Barteková, Tatiana Margetová, Imrich Šarkozy, Roman Bogdan, Alena Chromeková, Pavol Stoj http://www.sered.sk/spravy/4385 Oznámenie o uložení listovej zásielky na pošte Marián Lakatoš, Martina Fleischakerová, Ingrid Lakatošová, Jana Barteková, Tatiana Margetová, Imrich Šarkozy, Roman Bogdan, Alena Chromeková, Pavol Stoj Mestský úrad 2017-12-07 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Komenského ul. http://www.sered.sk/spravy/4383 Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Komenského ul. Životné prostredie 2017-12-06 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Ingrida Dukayová http://www.sered.sk/spravy/4382 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti Ingrida Dukayová Úradná tabuľa 2017-12-05 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Jana Andrášiková http://www.sered.sk/spravy/4381 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Jana Andrášiková Úradná tabuľa 2017-12-05 Dotácie kultúrna oblasť výzvy 2018 http://www.sered.sk/spravy/4357 Dotácie kultúrna oblasť výzvy 2018 Úradná tabuľa 2017-11-30 Dotácie sociálna oblasť výzva 2018 http://www.sered.sk/spravy/4358 Dotácie sociálna oblasť výzva 2018 Mestský úrad 2017-11-30 Dotácie šport výzva 2018 http://www.sered.sk/spravy/4341 Dotácie šport výzva 2018 Úradná tabuľa 2017-11-30 Dotácie oblasť mládeže výzvy 2018 http://www.sered.sk/spravy/4340 Dotácie oblasť mládeže výzvy 2018 Úradná tabuľa 2017-11-28 Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti http://www.sered.sk/data/prilohy_pdf/20110810175712.pdf Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Informácie pre občanov 2011-08-10