ROZVOJ A INVESTÍCIE REALIZOVANÉ

Nový dopravno-bezpečnostný priechod pre chodcov na ul. M.R.Štefánika


Kategória : Investície

Lokalita : M.R. Štefánika

Termín : 11/20017-03/2018

Popis akcie :

Inštalácia samostatného osvetlenie plochy vodorovného dopravného značenia existujúceho priechodu pre chodcov spolu s optickým zvýraznením plochy vodorovného značenia priechodu pomocou inštalácie LED blikajúcich gombíkov umiestnených vo vozovke, ktoré budú signalizovať striedavým blikajúcim svetlom na prítomnosť chodca už pred vstupom na priechod.

Investícia bola realizovaná v rámci projektu „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď“ vo výśke 11 880 eur, z toho dotácia  Ministerstva vnútra SR činila 11 257,63 eur.Pridané : 2018-04-10

Rekonštrukcia toaliet pre ženy kino NOVA


Kategória : rekonštrukcie

Lokalita : Kino NOVA

Termín : 17/17-02/18

Popis akcie :

Na prelome rokov 2017 a 2018 bolo zrekonštruované WC pre ženy v kine NOVA. Vymenilo sa odsávanie, osvetlenie, obklady, dvere, znížil strop a vymaľovalo. Náklady z časti hradené dotáciou mesta Sereď (7000 eur) boli vo výške cca 8600 eur bez DPH.Galéria
Pridané : 2018-03-01

Modernizácia vybavenia kina NOVA Sereď II


Kategória : investície

Lokalita : Kino NOVA

Termín : 20.11.2017-1.12.2017

Popis akcie :

Koncom novembra začala rekonštrukcia prvých 5.tich radov sedačiek v hľadisku kina NOVA. Vymenila sa podlahová krytina, odstránili staré sedačky a osadilo sa 125 nových sedačiek. Náklady na rekonśtrukciu prestavujú sumu cca 34 tis eur, z ktorých polovica bude dotovaná z Audiovizuálneho fondu SR.Galéria
Pridané : 2017-12-07

Historická vrátnica pri kaštieli


Kategória : rekonštrukcia pamiatok

Lokalita : Námestie slobody

Termín : august – september 2017

Popis akcie :

Záverom leta bola zrekonštruovaná historická vrátnica do parku na Námestí slobody, ktorá je súčasťou národnej historickej pamiatky - kaštieľa. Investícia stála 18 000 eur. Je to objekt, ktorý patrí do zoznamu národných kultúrnych pamiatok a je súčasťou kaštieľa. Mesto plánuje túto vrátnicu využívať pri rôznych kultúrnych či športových podujatiach.Galéria
Pridané : 2017-10-03

Rozšírenie chodníka Komenského ul.


Kategória : investície

Lokalita : Komenského ulica

Termín : 24.8.2017 - 31.8.2017

Popis akcie :

Na Komenského ulici popri materskej škôlke bol rozšírený chodník pre chodcov v dĺžke do 60 m na šírku 1,5 metra.Pridané : 2017-09-06

Fitness ihriská


Kategória : ihriská

Lokalita : Spádová ul. a ul. Pažitná

Termín : 14.7. a 17.7.2017

Popis akcie :

V mesiaci marec a apríl 2017 sa na území mesta Sereď odstránili viaceré hracie prvky, ktoré nespĺňali prevádzkovú bezpečnosť. Na ich miesta boli osadené fitness zariadenia. Okrem mesta Sereď sa na vybudovaní ihriska finančne podieľali aj dve občianske združenia, a to OZ Pre Sereď, ktoré poskytlo čiastku 3 500 € na nákup troch fitness strojov a OZ Spektra, ktoré zabezpečilo nákup dvanástich fitness strojov vo výške 4 500 €.Galéria
Pridané : 2017-07-20

Modernizácia detských ihrísk


Kategória : Detské ihriská

Lokalita : Mlynárska, Jesenského a Legionárska ul.

Termín : 4.7. a 6.7.2017

Popis akcie :

V mesiaci marec a apríl 2017 sa na území mesta Sereď odstránili viaceré hracie prvky, ktoré nespĺňali prevádzkovú bezpečnosť. Keďže našim cieľom je detské ihriská centralizovať, na sídlisku Mlynárska, ul. Legionárska (pri Našej domovej správe s.r.o.) a ul. Jesenského (areál MsP a MAMA centra) boli osadené nové ihriskové zostavy s certifikátom EN 1176.Galéria
Pridané : 2017-07-07

Nájomné byty pavilón G


Kategória : Rozvoj bývania

Lokalita : Komenského ulica

Termín : Rok 2016

Popis akcie :

18. januára 2017 bola skolaudovaná nová bytovka s 24 bytmi na Dolnomajerskej ulici, ktorej skeletom bol roky nedostavaný "pavilón G" pôvodne Hviezdoslavovej základnej školy. Bytovku mesto odkúpilo v roku 2017 a vytvorilo v nej nájomné byty pre obyvateľov mesta.Pridané : 2017-06-29

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na trhovisku


Kategória : Investície a opravy

Lokalita : Mlynárska ul.

Termín : Máj 2017

Popis akcie :

Dlhšiu dobu nepoužívané a technicky nie práve najlepšie sociálne zariadenia na trhovisku boli zrekonštruované. Súčasťou stavebnej úpravy bolo aj vytvorenie vstupu od trhoviska. Rekonštrukcia bola vykonaná v mesiaci máj v náklade 9 757,55 €.

 Pridané : 2017-06-02

Rekonštrukcia interiéru kina NOVA Sereď – chladenie


Kategória : Investície

Lokalita : Kino NOVA

Termín : 2017-04-05

Popis akcie :

Druhou fázou bola dokončená klimatizácia kinosály kina NOVA Sereď. Kino je teraz plne pripravené na horúcu letnú sezónu.Galéria
Pridané : 2017-04-06

Rekonštrukcia Športovej ulice dokončená


Kategória : Investície

Lokalita : Športová ulica

Termín : 2017-04-06

Popis akcie :

Po troch etapách a troch rokoch bola dokončená rekonštrukcia jednej z najdlšíich ulíc v meste Sereď - Športovej ulice.Galéria
Pridané : 2017-04-04

Začala sa rekonštrukcia a modernizácia Športovej ul. I. etapa


Kategória : Investície

Lokalita : Športová ul.

Termín : 15.6.2017

Popis akcie :

Začala sa rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie ul. Športová v meste Sereď - I. etapa je to úsek od štadióna po Dlhú ulicu. Dĺžka 1. etapy je 391,0m.Galéria
Pridané : 2017-03-13

Odpočet samosprávy rok 2015-2016


Kategória : Investície a opravy

Lokalita : Celé mesto

Termín : Rok 2015-2016

Popis akcie :

V rokoch 2015 až 2016 bolo v meste Sereď realizované množstvo nových investícii, modernizácii i opráv.

 Prílohy
Príloha Dokument vo formáte pdf [31MB]
Galéria
Pridané : 2017-02-28

Rozkopávky a opravy november 2016


Kategória : Investície a opravy

Lokalita : Celé mesto

Termín : november - december 2016

Popis akcie :

V mesiaci november a december v meste prebiehalo množstvo rozkopávok a viacero opráv spojených s výkopovými prácami. Zároveń bola osadená nové vianočná výzdoba.Prílohy
Príloha Dokument vo formáte pdf [5MB]
Galéria
Pridané : 2016-12-09

Zriadenie telekomunikačných prípojok


Kategória : Rozkopávky

Lokalita : Celé mesto

Termín : do 15.11.2016

Popis akcie :

Na celom území mesta sú realizované telekomunikačné prípojky.Prílohy
Príloha [115KB]
Pridané : 2016-10-15

Rekonštrukcia okruhov kotolní


Kategória : Rozkopávky

Lokalita : Cukrovarská a Fándlyho

Termín : do 20.10.2016

Popis akcie :

Práce realizované na rozkopávke za účelom rekonštrukcie kotolní.Prílohy
Príloha [158KB]
Pridané : 2016-10-06

Rekonštrukcia plynovodu


Kategória : Rozkopávky

Lokalita : Čepenská a M.R. Štefánika (za hokejkou)

Termín : do 15.12.2016

Popis akcie :

Rozkopávka pri rekonštrukcii plynovodov.

 

 Prílohy
Príloha [87KB]
Galéria
Pridané : 2016-10-06

SKATEPARK Sereď


Kategória : železobetónová konštrukcia - športovisko

Lokalita : smer Camping vedľa Rakety

Termín : 10.06.2016 – 24.08.2016

Popis akcie :

V rámci investičných akcií sa vedenie Mesta Sereď rozhodlo vybudovať Skatepark pre športových nadšencov. Skatepark je jediný svojho druhu na Slovensku , vybudovaný zo železobetónovej konštrukcie o rozmeroch 20x41,5m,ktory tvorí až 18 prekážok.

 Galéria
Pridané : 2016-09-01