POKLADŇA MESTSKÉHO ÚRADU

V pokladni Mestského úradu je možné zaplatiť v hotovosti miestne poplatky, správne poplatky, poplatky za komunálny odpad, vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb a pokuty do výšky 300 eur. Zamestnanec pokladne je povinný platiteľovi vydať príjmový pokladničný doklad.

PRÍJEM PLATIEB
- dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatky za komunálny odpad, za verejné priestranstvo, pokuty za priestupky a iné.

PRÍJEM SPRÁVNYCH POPLATKOV
- v zmysle zákona o správnych poplatkoch a stavebného zákona - potvrdenie o trvalom pobyte, správny poplatok za vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, výruby stromov a iné.

PLATBY KLIENTOM
- jednorazová dávka v hmotnej núdzi, jednorazový peňažný príspevok, dotácie pre organizácie a občianske združenia, preplatky za komunálny odpad a dane a iné.

Vybavuje:
Kristína Bőhmová
Finančné oddelenie , pokladňa, kanc. č. 5

Tel.: 031/7892094,kl.244
e-mail: kristina.bohmova@sered.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00