Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

06-06-2017 14:07 - RE: RE: RE: Kosienie na sídliskách vs mestský úrad
Dobrý deň, mesto zabezpečuje kosenie trávy na všetkých sídliskách a uliciach na území mesta Sereď. Toto kosenie sa pohybuje v počte 6 – 9x za rok. Kosenie na miestach, ktoré sú frekventované, slúžia na stretnutia občanov a plnia reprezentatívne účely sú kosené 1x týždenne. Jedná sa o miesta ako MsÚ – vstup do budovy a záhrada (využívaná na sobášne obrady) a malý park. Do tejto skupiny budeme zaraďovať aj parčík na ul. Komenského a park D. Štúra (Kubačov park), ktorý plánujeme revitalizovať. Všetky časti objednávky, či už orezávanie stromov/kríkov alebo kosenie chodím pravidelne kontrolovať po meste každý deň. Viem o povynechávaných miestach, či nepozberanej tráve nachádzajúcej sa nie len na ul. Spádová. Kosenie a orezávanie je vždy reklamované poskytovateľovi služieb. Po odstránení nedorobkov je od neho služba prevzatá.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: