Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

30-06-2016 14:10 - RE: RE: RE: Mestská polícia a psy bez pánov
Mesto Sereď má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o poskytovaní veterinárnych služieb č.118/2013 so Slobodou zvierat, Mlynské Nivy 37, Bratislava. Predmetom zmluvy je odchyt zabehnutých, opustených a túlavých zvierat na verejných priestranstvách mesta Sereď a ich umiestňovanie do karanténnej stanice Slobody zvierat. V prípade, ak sa po meste Sereď pohybuje túlavý pes, hliadka MsP môže kontaktovať dispečing Slobody zvierat Bratislava, ktorý zabezpečí odchyt takéhoto psa. Odchyt je však závislý na voľnom mieste v útulku a voľnom čase pracovníka, ktorý vykonáva odchyt a preto okamžité odchytenie voľne pohybujúceho psa je veľa krát málopravdepodobné.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: