Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

20-05-2016 09:41 - RE: Novovzniknuté parkovisko z príjazdovej cesty
Parkovacie miesta pri bytovom dome Cukrovarská 145 boli vyznačené na základe požiadavky Našej domovej správy s.r.o. zastupujúcej vlastníkov bytov a NP bytového domu Cukrovarská 145. O stiesnených pomeroch po realizácii sme vedeli, po konzultácii s dopravným inžinierom bolo však šikmé státie v danom priestore vyhodnotené ako najvhodnejšie. Po dohode s dodávateľom prác bude značenie pri vstupe ( pri ohrádke na kontajnery) čiastočne upravené.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: