Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

14-11-2015 07:27 - RE: RE: Oznámenie o začatí územného konania Energetika Sereď s.r.o., rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď
Dodávateľom „pitnej vody“ pre väčšinu domácností Mesta Sereď je spoločnosť ZvVS a.s. a toto je realita (viď. [odkaz]). Namiesto pitnej vody, voda vhodná na splachovanie WC. Jedny z výnimiek sú domácnosti, ktoré sú pitnou vodou zásobovaná z lokálnych zdrojov (studní ) mimo rozvodov ZvVS a.s. a tie takýto problém s pitnou vodou nemajú. Teraz súkromná firma Energetika Sereď s.r.o. predkladá projekt, kde aj tieto domácnosti majú byť napojené vodovody ZvVS a.s. . Preto je na mieste otázka, akým spôsobom projekt „Rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď „ rieši zabezpečenie kvality pitnej vody čo sa týka hlavne jej čistoty (priezračnosť) po napojení na vodovod ZvVS a.s.?
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: