Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

13-11-2015 10:26 - RE: Oznámenie o začatí územného konania Energetika Sereď s.r.o., rekonštrukcia sídliskového vodovodu – Stred 2 – Mesto Sereď
Dobrý deň, Uvedený projekt sa pripravuje tak aby sa v prípade možnosti využili nenávratné zdroje,. Dôvod je, že pri súčasných cenách vody , výške investícií a objemu dodávok je obnova vodovodov stratová počas celej doby živnostosti. Preto je dobré byť pripravený na prípadné výzvy na takéto typy projektov, pokiaľ výzvy nebudú tak sa projekt odloží. Dôvodom je vek vodovodov, niektoré časti boli budované v 60 rokoch preto je nutné sa postupne pripraviť na ich obnovu. Z hľadiska zdroju pitnej vody sú dve alternatívy - existujúce lokálne studne a pripojenie na vodovod ZsVS. Nakoľko dodávky zo studní sa ukazujú z dlhodobého hľadiska ako problematická (udržanie súčasnej výdatnosti a kvality v budúcnosti môže byť problém) a tak sa pripravuje varianta dodávky zo ZsVS. Zároveň sa ale zvažujú možnosti ako využiť a stabilizovať aj lokálny zdroj. Ideálny stav je dosiahnuť aby boli funkčné obidve varianty. Celý postup je v súlade s platnou legislatívou a vzhľadom na uvedené fakty a relatívne jasne definované možnosti riešenia sa v tejto fáze na zverejnenie využil oznam na úradnej tabule. O jednotlivých krokoch budú občania informovaní. S pozdravom Branislav Oravec, Energetika Sereď
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: