Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

24-06-2015 14:06 - RE: re
1. Drevená zostava na ul. A. Hlinku (vnútroblok) bola silne poškodená, drevené nosné rámy zvetralé, popraskané – hrozilo jej statické zlyhanie. Zostava predstavovala vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia nebezpečenstvo pre užívateľov. Zostava bude nahradená novými detskými prvkami. 2. Zeleň pri stanovisku kontajnerov na ul. A. Hlinku bude orezaná a lokalita vyčistená v priebehu budúceho týždňa. Celkové odstránenie kríkov neplánujeme. Lokalitu budeme monitorovať a počas deratizačných prác na ňu prednostne upozorníme.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: