Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

14-04-2015 16:24 - RE: potkany
Dobrý deň, Posielam stručné informácie k jarnej deratizácii: - jarná časť deratizácie kanalizačných vpustov bude prebiehať v termíne od 4.5. do 15.5.2015, - informácia aj s výzvou na výkon deratizácie pre fyzické a právnické osoby bude v krátkom čase zverejnená na mestskej stránke aj rozhlasom, - ak majú obyvatelia mesta informácie o lokalitách so zvýšeným výskytom hlodavcov, je potrebné nahlásiť to na referáte životného prostredia MsÚ Sereď.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: