Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

01-04-2015 14:24 - RE: parkovanie osobných motorových vozidiel
Dobrý deň, Vami uvádzaná problematika parkovania si vyžaduje zvýšenú pozornosť i na iných miestach mesta, najviac exponované sú sídliská a centrum mesta. Existujúca zástavba priestorovo už len s ťažkosťami vie absorbovať pokračujúci nárast počtu vozidiel. Sú takmer vyčerpané možnosti na budovanie parkovísk pri bytových domoch, bez extenzívnych záberov zelene to už vo väčšine prípadov nie je možné. Tu je však potrebné zachovať určitú proporciu medzi spevnenými plochami a plochami zelene z dôvodov zachovania primeraných podmienok prostredia na bývanie. V tomto záujme mesto aktualizuje program na budovanie takýchto parkovísk z roku 2008 podľa ktorého sa za obdobie do roku 2014 vybudovalo vyše 250 nových parkovacích miest. MsÚ pripravuje na prerokovanie zastupiteľstvu aktualizovanie návrhov na postupné rozširovanie spevnených plôch v miestach, kde je to ešte možné. Všeobecne nemožno predpokladať, že vyvolanú okamžitú potrebu parkovania je možné uspokojiť pred každým bytovým domom. Priestorové možnosti to často už neumožňujú. Z toho dôvodu mesto pri výstavbe obchodných domov Billa, LIDL, Kaufland a Jednota pôsobilo tak, aby parkoviská pri nich boli investormi budované s väčšou ako nevyhnutnou kapacitou a mohli plniť funkciu záchytných parkovísk pre priľahlé okolie. Ich využívaním sa samozrejme stráca komfort, ktorý dodáva možnosť parkovania v mieste pri bytovom dome. Pre dodržanie poriadku pri parkovaní je v lokalite pripravené dokončenie vodorovného značenia na vstupe z Cukrovarskej ulice, bude aplikované čo najskôr, ako budú vhodné technologické podmienky.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: