Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

27-01-2015 08:52 - RE: Nefunguje Verejne osvetlenie
Vážený pán Milan! Funkčnosť verejného osvetlenia denne kontrolujú hliadky MsP a svoje zistenia hlásia telefonicky servisnej firme aj pracovníkovi MsÚ. V piatok pri nepriaznivých poveternostných podmienkach boli zistené poruchy na uliciach Železničná, F.Kráľa, Hviezdoslavova, Krásna , Priečna, Vysoká, Rovná, Slnečná, Športová, Pod hrádzou, 8.mája, Veterná, Dolnočepeňská a I. Krasku. Opakované výpadky boli zistené aj v sobotu 24.1.2015 na ul. Dolnočepeňská, 8.mája, Športová, Topoľová, ďalej ul. Hviezdoslavova, Železničná, F.Kráľa, Slnečná, Pribinova. V nedeľu 25.1.2014 zistila hliadka MsP nefungujúce VO na uliciach Pažitná a D. Štúra. Všetky poruchy boli nahlásené a odstraňované podľa možností servisnej firmy.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: