Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

12-01-2015 15:30 - RE: nefunguje verejné osvetlenie
Vážený pán Milan! Desiateho januára 2015 boli po 17.00 hod. hliadkami MsP zistené nesvietiace svietidlá verejného osvetlenia na uliciach Pribinova, Železničná, Hviezdoslavova, F. Kráľa, Krásna, Slnečná, Priečna, Rovná, Vysoká, Poľná , Jesenského i Trnavská . Poruchy boli oznámené servisnej službe. Napriek zásahu servisných pracovníkov pre pretrvávajúci silný vietor došlo k opakovanému skratu v elektrických rozvodoch pre VO. Z dôvodu nevyhovujúceho stavu VO mesto v tomto roku pripravuje rekonštrukciu celej sústavy . Dovtedy bude funkčnosť VO zabezpečovať zmluvný servis podľa potreby. Ľubomír Veselický
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: