Diskusia - Pridať príspevok


Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e- mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.


REAKCIA NA PRÍSPEVOK:

07-12-2014 09:22 - Bezpečná cesta do MŠ a ZŠ A.J.Komenského
Každý má svoj hodnotový rebríček, ale zámer "Výstavba nájomných bytov s polyfunkciou a komplexnou technickou infraštruktúrou, s využitím rozostavanej stavby - pavilón G na Komenského ulici" (MATERIÁL Č. 11 Nakladanie s majetkom mesta Sereď C/1 - MATERIÁLY PRE POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI NA ZASADNUTIE 09.12.2014), t. j. zvýšiť už aj tak neúnosnú dopravnú zaťaž v bezprostrednej blízkosti MŠ a ZŠ (viď. deň školského vyučovania medzi 7÷8 hod.) môže presadzovať len neznalý miestnych pomerov v predmetnej lokalite (čo sa týka dopravnej situácie) alebo chrapúň najhrubšieho zrna.
Mail:
Heslo:
Predmet:
Text: